home » 2016 » 01 » Flyktingar per capita och ansvar

Flyktingar per capita och ansvar

Posted:
2016-01-29
Tags:
politik flyktingar sverige

Här är en bild som visar Sveriges flyktingsituation som jag tycker det är mycket viktigt att alla ser (Högerklicka och välj Öppna i ny flik för att se bilden i full storlek):

Asylsökare per capita

Politikerna säger att det är Sverige och Tyskland som tagit det största ansvaret för flyktingkrisen och tagit mot flest flyktingar. Ja, det stämmer att vi tagit mot flest men det är inte intressant. 100 000 flyktingar till Island är betydligt fler per capita och en större börda eftersom de har en befolkning på 323 100 än om samma antal kom till Kina där det bor 1 357 000 000 människor.

Diagrammet visar att Sverige, proportionellt till befolkningen, har tagit mot tre gånger fler än Finland som i sin tur tagit mot två gånger fler än Tyskland. Danmark, som av regeringen anklagats för att driva en inhuman flyktingpolitik, har bara tagit mot 10% färre än Tyskland.

Personligen tycker jag att vi ska ha en bra flyktingpolitik. Men som det är nu är över 1,7% av befolkningen asylsökande flyktingar vilket är alldeles för mycket.